Dokumenti

Pravilnik o radu

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

Pravilnik o kućnom redu 2015.

Etički kodeks 2015.

ODLUKA o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015.

Statut Umjetničke škole Fortunat Pintarić 2019.

Statutarna odluka o izmjenama Statuta

Pravilnik o oslobađanju plaćanja participacije

Izvješće - Pravo na pristup informacijama za 2018.G

STARI (OSTALI) DOKUMENTI

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.


 

PLAN NABAVE

PLAN NABAVE ZA 2019. G

PLAN NABAVE ZA 2018. G

PLAN NABAVE ZA 2017. G

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA

OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

PRAVILNIK o provođenju jednostavne nabave

PRAVILNIK o provođenju postupka nabave

PRAVILNIK o provođenju postupka nabave 2017.

PLAN NABAVE ZA 2016.G

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka UMJETNIČKA ŠKOLA F.P.2016

Procedura stvaranja obveza kad je potrebna javna nabava i kad nije

Procedura zaprimanja računa

Plan nabave za 2015. 

I. dopune Plana nabave za 2015.

II. dopuna Plana nabave za 2015.

ZAVRŠNI RAČUN U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2015.

ZAVRŠNI RAČUN  U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2014.

Plan nabave za 2015

II. Izmjena i dopune plana nabave za 2014

Obrazloženje  financijskog plana za 2015.-2017.godinu

I. IZMJENE I DOPUNE Plana Nabave za  2014. godinu


 

FINANCIJSKI PLAN

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.G

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU

PROCEDURA DONOŠENJA I IZRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. G

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 12-2018

OVJERENA REFERENTNA STRANICA

POTVRDA FINE

FINANCIJSKI PLAN UŠFP 2019-2021 G

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 G

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA UŠFP ZA 2018.G 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2018.G

FINANCIJSKI PLAN UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ 2018. G

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2017. G

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.G I PROJEKCIJE ZA 2018-19. G

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. G

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. G

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017. G

POTVRDA FINE O PREUZETOM IZVJEŠĆU

OVJERENA REFERENTNA STRANICA 2017. 

II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. G

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. G

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 12 - 2016. G

Polugodišnji financijski izvještaj za 2016.G

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 06-2016.

Financijski izvještaj 2015.G

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 012-2015

II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.G

FINANCIJSKI PLAN Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2016-17-18.G

OBRAZLOŽENJE Financijskog plana za 2016-2018.G

Financijsko izvješće 1.09.2015.

I.Izmjene i dopune finacijskog plana za 2015.g

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu

Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2014.g i projekcijama za 2015.g i  2016.g 

KATALOG INFORMACIJA


Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2016 - 31.12.2016.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2015 - 30.06.2015.


 

 

Kontaktirajte nas

Društvene mreže

Pratite nas i na našim društvenim mrežama.
Nalazite se ovdje: Naslovna Informacije Informacije Dokumenti