Četvrtak, 25 Ožujak 2021 12:38

[PRETPRIJAVE] Otvorene su pretprijave za novu šk. god. 2021./2022.

Otvorili smo pretprijave za šk. god. 2021./2022. Pretprijavu možete ispuniti OVDJE.

**NAPOMENA**

Obrazac pretprijave NIJE PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT ILI UPIS U UŠ FORTUNAT PINTARIĆ. Svi detalji prijemnih ispita bit će objavljeni kasnije.