Pretprijave za šk. god. 2021./2022.

Complete 0%
1 Privola 2 Osobni podaci 3 Osnovna glazbena škola 4 Podnesi pretprijavu

Pretprijave učenika za prijemni ispit u Umjetničku školu Fortunat Pintarić - šk. god. 2021./2022.

Slanjem popunjenog online obrasca dajete privolu za obradu osobnih podataka u svrhu podnošenja pretprijava za jedan od programa Umjetničke škole Fortunat Pintarić. Vaši podaci se neće koristiti u niti jednu drugu svrhu.

 

**NAPOMENA**

Ovaj obrazac NIJE PRIJAVA ZA PRIJEMNI ISPIT ILI UPIS U UŠ FORTUNAT PINTARIĆ.

Prihvaćanje uvjeta*

Prihvaćam uvjete

Back Next