RASPORED NASTAVE ZA GLAZBENU ŠKOLU

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
Raspored solfeggia, zbora i orkestra  /
Zadnje ažuriranje rasporeda: 4. rujna 2020. u 9:18 sati

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
Raspored teoretskih glazbenih predmeta /
Zadnje ažuriranje rasporeda: 13. rujna 2020. u 13:31 sati

 

  

RASPORED NASTAVE ZA PLESNU ŠKOLU

PLESNA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
1. i 2. razred Plesne škole /
3. i 4. razred Plesne škole  /
Zadnje ažuriranje rasporeda: 9. rujna 2020. u 9:13 sati

**Rasporedi će uključivati isključivo skupnu nastavu.**