ZAPISNIK

sa 9. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 21.05.2018. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole:

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Saša Lesar, Vjekoslav Robotić, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne i pita da li se slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/cakorepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 1. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
 • nast. harmonike, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
 1. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

 

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 12.02.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Ravnateljica govori da je natječaj objavljen 07.05.2018. na oglasnoj ploči i web stranici Škole i oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu kandidata bio je osam dana.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

 

Za radno mjesto  nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Josipa Kapitaniča, glazbenik teoretičar, iz Virja

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem  na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca

 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić  na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca  korepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Karle Meštrović, magistra glazbene pedagogije, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu  nastavnice korepeticije u plesnoj školi,14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu  nastavnice korepeticije u plesnoj školi,14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa  Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

 

Ad 3) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

 • nast. harmonike, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

Ravnateljica govori da je nastavnica  -------, sa danom 14.05.2018. otišla na bolovanje te da je sklopila  ugovor o radu prema zakonskoj odredbi do 15 dana sa Baricom Tutek, magistrom muzike (završen diplomski sveučilišni studij klasične harmonike), iz Svetog Ivana Žabna. 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa:

Baricom Tutek,na radnom mjestu nastavnice harmonike, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka ---------- , a najduže do 30.06.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Baricom Tutek,na radnom mjestu nastavnice harmonike, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka ---------- , a najduže do 30.06.2018.

 

Ad 4) Razno

 

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 30 minuta.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek