ZAPISNIK

sa 12. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 15.10.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec, Antonio Rumenović, Albert Vučinović

ODSUTNI:Vjekoslav Robotić – opravdano odsutan

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/cakorepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje
 • 1 nastavnik/ca saksofona, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
 1. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka
 2. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o službenim putovanjima
 3. Razmatranje i donošenje odluke o zamolbama roditelja za oslobađanje od plaćanja participacije i/ili naknade za korištenje školskog instrumenta
 4. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa sjednice dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 01.10.2018.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Ravnateljica govori da je natječaj za radna mjesta objavljen 03.10.2018. godine na oglasnoj ploči i web stranici Škole i oglasnoj ploči i web stranci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Rok za prijavu kandidata bio je osam dana.

Za radno mjesto  nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

 • Josipa Kapitanića, magistar glazbene pedagogije, iz Virja

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, pristigle su zamolbe od:

 • Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca
 • Nediljke Teklić,prof. klavira, iz Varaždin Brega

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Nediljkom Teklić na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme (datum početka rada: 01.11.2018.).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Nediljkom Teklić, na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

Za radno mjesto  nastavnik/ca  korepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme pristigla je zamolba od:

 • Karle Meštrović, magistra glazbene pedagogije, iz Koprivnice

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno, (25 sati ukupnog radnog vremena) na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno, (25 sati ukupnog radnog vremena) na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto  nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, pristigle su zamolbe od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice
 • Andreje Boltek, magistra muzičkih umjetnosti – flauta, iz Vinice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrejom Boltek, na radnom mjestu nastavnice flaute, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog radnog vremena) na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ravnateljica govori da sa Andrejom Boltek ne može sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, jer se smatra nestručno zastupljenom nastavom sve do dobivanja rješenja Ministarstva o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije. 

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrejom Boltek, na radnom mjestu nastavnice flaute, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog radnog vremena) na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika trube, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika trube, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto  nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje, pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca saksofona, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

 • Sare Beriše, prof. saksofona, iz Rovišća

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Sarom Berišom na radnom mjestu nastavnice saksofona, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme. 

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Sarom Berišom na radnom mjestu nastavnice saksofona, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

Za radno mjesto spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje) pristigle su zamolbe od:

 • Natalije Plancutić, konobar, iz Starigrada
 • Sunčice Posavec, završena osnovna škola i tečaj osposobljavanja za čistačicu, iz Starigrada
 • Martine Sabolić, slastičar, iz Peteranca

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Natalijom Plancutić, na radnom mjestu spremačice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka ---------na rad.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Natalijom Plancutić, na radnom mjestu spremačice, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka -----------na rad.

Ad 3) Razmatranje i usvajanje Pravilnika o zaštiti osobnih podataka

Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da je Škola kao javna ustanova voditelj obrade osobnih podataka i obveznik primjene Opće uredbe o zaštiti podataka kod prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka svih fizičkih osoba čiji su podaci predmet obrade.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na obradu osobnih podataka ispitanika tj. učenika, zaposlenika, te svih drugih osoba čiji se osobni podaci obrađuju. 

Osobni podaci moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u skladu s načelima propisanim Pravilnikom.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Pravilnik o zaštiti osobnih podataka.

ZAKLJUČAK:Članovi školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, u obliku u kojem je predložen.

Ad 4) Razmatranje i usvajanje Pravilnika o službenim putovanjima

Prijedlog Pravilnika o službenim putovanjima dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da se Pravilnikom o službenim putovanjima uređuje proces službenih putovanja zaposlenika, utvrđuje što se smatra službenim putovanjem te određuju rokovi kojih se zaposlenici moraju pridržavati.

Prilozi Pravilniku su obrasci:

Obrazac za odobrenje putovanja djelatnika

Obrazac za odobrenje putovanja učenika

Obrazac za plaćanje kotizacije

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Pravilnik o službenim putovanjima.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Pravilnika o službenim putovanjima, u obliku u kojem je predložen.

Ad5) Razmatranje i donošenje odluke o zamolbama roditelja za oslobađanje od plaćanja participacije i/ili naknade za korištenje školskog instrumenta

Ravnateljica govori da je pristigla samo jedna zamolba za oslobađanje plaćanja participacije u školskoj godini 2018./2019. i to za učenika -----------razreda glazbene škole, -------------

Uvjeti za oslobađanje participacije regulirani su Pravilnikom o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Tajnica čita zamolbu. 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

Školski odbora razmotrio je zamolbu i utvrdio sljedeće:

 • uz obrazloženi zahtjev za oslobađanje priloženi su svi potrebni dokumenti temeljem članka 8. Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole
 • učenik-------------udovoljava uvjetima za oslobađanje plaćanja participacije određenima člankom 6. navedenog Pravilnika, jer obitelj po članu zajedničkog kućanstva ima prosjek primanja manji od ----------

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku da se učenik -----------oslobađa plaćanja participacije u školskoj godini 2018./2019.

Ad 6) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 18 sati i 45 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek