ZAPISNIK

sa 15. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 17.12.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec, Albert  Vučinović

ODSUTNI:Antonio Rumenović, Vjekoslav Robotić – opravdano odsutni

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu s predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta.
 • 1 nastavnik/ca roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena) na određeno vrijeme, do 31.08.2019.
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2019.
 • 1 nastavnik/ca solo pjevanja, 18 sati redovite nastave tjedno (33 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme 
 • 1 nastavnik/ca solo pjevanja, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2019.
 1. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2018. godinu
 2. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane 10.12.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno prihvaćen.

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Ravnateljica govori da je natječaj objavljen 5. prosinca 2018. godine, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole. Rok za prijavu kandidata bio je osam dana od dana objave natječaja (13.12.2018.).

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek

 

Za radno mjesto nastavnika/ce roga, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. pristigla je zamolba od:

 • AAAAAAAAAAAAA

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa AAAAAAna radnom mjestu nastavnika roga, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do 31.08.2019.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa AAAAAAA, na radnom mjestu nastavnika roga, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do 31.08.2019.

Za radno mjesto nastavnika/ce saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do 31.08.2019. pristigla je zamolba od:

 • AAAAAAA

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa saAAAAAAAAna radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do 31.08.2019., uz uvjet polaganja stručnog ispita u zakonskom roku.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa AAAAAA.na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do 31.08.2019., uz uvjet polaganja stručnog ispita u zakonskom roku.

Za radno mjesto nastavnika/ce solo pjevanja, 18 sati redovite nastave tjedno na neodređeno vrijeme i 4 sata redovite nastave tjedno na određeno vrijeme do 31.08.2019., pristigle su zamolbe od:

 • AAAAA
 • AAAAA
 • AAAAA

Ravnateljica napominje da su sve tri kandidatkinje stručne za radno mjesto, niti jedna ne ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima i traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa AAAAAradnom mjestu nastavnice solo pjevanja, 18 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa i 4 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do 31.08.2019., u svojstvu pripravnice.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa AAAAAradnom mjestu nastavnice solo pjevanja, 18 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa i 4 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do 31.08.2019., u svojstvu pripravnice.

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 18 sati i 30 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                           PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                           Zoran Gošek