ZAPISNIK

 

sa 23. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 13.01.2020. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec, Albert Vučinović, Matija Kučić

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu s predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje i donošenje I. Dopuna Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.
  3. Razno

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 27.12.2019.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Razmatranje i donošenje I. Dopuna Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.

Dopune Godišnjeg plana i programa dostavljene su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da je Dopune Godišnjeg plana i programa potrebno donijeti radi organizacije nadoknade nastave zbog štrajka zaposlenika. Dopune se sastoje od Kalendara nastavne godine za učenike djelatnika koji su sudjelovali u štrajku i napominje da su iste napravljene temeljem Plana nadoknade na koji je Škola dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Na I. Dopune Godišnjeg  plana i programa pozitivno mišljenje dalo je i Vijeće roditelja Škole.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na I. Dopune Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju I. Dopuna Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2019./2020., u obliku u kojem su predložene.

 

Ad 3) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 20 minuta.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek