ZAPISNIK

 

sa 25. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 12.03.2020. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

 

PRISUTNI: Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Dalibor Grubačević, Klaudija Jurčec, Matija Kučić, Albert Vučinović

 

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec – Belošević koja vodi zapisnik.

 

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne i pita da li se slažu sa predloženim dnevnim redom. Predloženi DNEVNI RED jednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju
 • nastavnik/ca saksofona – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 7,66 sati redovite nastave tjedno (14 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika zaobrazovanje učenika u  umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2020./2021.
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
 4. Razno

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 10.02.2020.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu  imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju                                                                                     

Ravnateljica govori da je natječaj za radna mjesta objavljen dana 18.02.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole. Rok za prijavu kandidata bio je osam dana od dana objave natječaja.

Natječaj se provodio i prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja.

 

U Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje imenovani su:

 

 1. Laura Malovac, članica
 2. Sara Beriša, članica
 3. Filip Klauček, član - predsjednik
 4. Jelena Košutić, zamjenica
 5. Dino Jakšić, zamjenik
 6. Vanja Jerković, zamjenica

 

S obzirom da je za svako radno mjesto pristigla samo jedna potpuna i pravovremena zamolba, ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku da se testiranje kandidata neće provoditi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena) pristigla je zamolba od:

Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca. Prijava je pravovremena i potpuna.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do povratka ------ na rad, a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do povratka -------- na rad, a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Za radno mjesto nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), pristigla je zamolba od:

Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca. Prijava je pravovremena i potpuna.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno,  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno,  na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

Josipa Kapitanića, magistar glazbene pedagogije, iz Virja. Prijava  je pravovremena i potpuna.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

Denisa Tkalčeca, glazbenik trubač, iz Virja. Prijava je pravovremena i potpuna.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Denisom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Denisom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

Mirka Tkalčeca, magistar muzike –rogist, iz Koprivnice. Prijava je pravodobna i potpuna.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), pristigle su zamolbe od:

Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice. Prijava je pravodobna i potpuna.

i

-------, magistar muzike – rogist, iz ------ – prijava je  nepotpuna, nepotpisana i poslana na mail te kandidat nije imao pravo sudjelovanja u daljnjem postupku.

 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 5 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 5 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju, pristigla je zamolba od:

Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice. Prijava je pravodobna i potpuna.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju, na određeno vrijeme, najdulje do 31.08.2020.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju, na određeno vrijeme, najdulje do 31.08.2020.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca saksofona – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

Andrije Kovačevića, magistar muzike – saksofonist, iz Zagreba. Prijava je pravodobna i potpuna.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 7,66 sati redovite nastave tjedno (14 sati ukupnog tjednog radnog vremena), pristigla je zamolba od:

Tomislava Bedenika, prvostupnik muzičkih umjetnosti – truba, iz Petrijanca. Prijava je pravodobna i potpuna.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Tomislavom Bedenikom, na radnom mjestu nastavnika trube, 7,66 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Tomislavom Bedenikom, na radnom mjestu nastavnika trube, 7,66 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) nije bilo prijava pa će sa navedenim satovima prof. Olga Vilić biti zadužena  radom preko norme.

 

 

Ad 3)  Razmatranje i donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za  obrazovanje učenika u  umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2020./2021.

Prijedlog Odluke dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da prema  članku 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju, Školski odbor uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za svaku godinu obrazovanja i objavljuje je u javnom natječaju za upis polaznika u prvi razred te napominje da  iznos participaciji i naknade za korištenje instrumenta  nisu mijenjani u odnosu na tekuću godinu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na predloženu Odluku o participaciji.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2020./2021., u obliku u kojem je predložena i upućivanja iste Gradu osnivaču radi davanja suglasnosti.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

 

Ad 4) Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti na radu

Prijedlog Pravilnika dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da je Pravilnik usklađen sa odredbama Zakona o zaštiti na radu.

Prema novim dopunama i izmjenama Pravilnika, Škola samostalno organizira i provodi poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, uz ispunjavanje  propisanih uvjeta za obavljanje tih poslova.

Radnike odnosno njihove predstavnike obvezno je uključiti u postupak procjene i o tome imati dokumentirane informacije.

Škola  ne smije povjereniku radnika za zaštitu na radu, tijekom obnašanja dužnosti, bez suglasnosti radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji ima prava i obveze radničkog vijeća, otkazati ugovor o radu, niti ga na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.

U slučaju uskrate suglasnosti, koja mora biti pisano obrazložena, Škola može u roku od 15 dana od dana dostave tog očitovanja zatražiti da suglasnost nadomjesti sudska ili arbitražna odluka.

U Školi na svakih 50 zaposlenih osoba najmanje jedna mora biti osposobljena i određena za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenih.

Ravnatelj donosi pisanu odluku o imenovanju osobe za pružanje prve pomoći te o toj odluci izvješćuje sve radnike putem oglasne ploče Škole.

Ravnateljica napominje da je u Školi za pružanje prve pomoći osposobljena ----------------

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Pravilnik o zaštiti na radu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Pravilnika o zaštiti na radu, u obliku u kojem je predložen.

 

Ad 5) Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata dostavljena je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da se Odlukom utvrđuje rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja, način korištenja viška prihoda  te način pokrića manjka prihoda od nefinancijske imovine utvrđenog financijskim izvještajima za 2019. godinu.

Umjetnička škola Fortunat Pintarić  ostvarila je višak prihoda poslovanja  u iznosu od 1.728.309,36 kn koji je iskazan u Bilanci na dan 31.prosinca 2019.

Dio viška  poslovanja u iznosu od 350.00,00 kn će se rasporediti  na korištenje u 2020.g za dodatna ulaganja na nefinancijskoj  imovini za izradu projektne dokumentacije za dogradnju Škole, a preostali dio će se sačuvati za drugu fazu dogradnje Škole.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu.

ZAKLJUČAK: Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o donošenju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, u obliku u kojem je predložena.

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

 

 

Ad 6) Razno

Ravnateljica govori da se prema uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja, Škola priprema za održavanje online nastave. Uspostavlja se virtualna zbornica i virtualne učionice.

Članovi Školskog odbora, dogovorili su se, da će sve buduće sjednice održavati elektronski, a sve dok traje epidemija koronavirusa.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek