ZAPISNIK

 

sa 26. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 02.04.2020. (četvrtak).

 

Elektronska sjednica započela je u 11:00 sati, a završila je u 19:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 11:00 do 19:00 sati, svoje očitovanje dostavilo je šest članova Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Matija Kučić,

Vjekoslav Robotić,

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec i

Albert Vučinović

 

        

Ad 1) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.

Odluka je dostavljena članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Zbog novonastale krize uzrokovane  koronavirusom – COVID 19, od članova je zatražena suglasnost za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020., prema kojoj se roditelji/skrbnici učenika oslobađaju plaćanja participacije za vrijeme trajanja krize uzrokovane koronavirusom – COVID 19, počevši od mjeseca travnja 2020.

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020., u obliku u kojem je predložena.

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek