ZAPISNIK

 

sa 27. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 22.05.2020. (petak).

 

Elektronska sjednica započela je u 9:00 sati, a završila je u 12:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora
  2. Usvajanje zapisnika sa 26. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  3. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 9:00 do 12:00 sati, svoje očitovanje dostavilo je šest članova Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Matija Kučić,

Sanja Ciber

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec i

Albert Vučinović

 

Nakon završetka elektronske sjednice svoje očitovanje (suglasnost) dostavio je i Vjekoslav Robotić.

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 25. sjednice održane dana 12.03.2020.

 

Ad 2) Usvajanje zapisnika sa 26 (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 26. (elektronske) sjednice održane dana 02.04.2020.

        

Ad 3) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

Odluka je dostavljena članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 98/19) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 127/19) koji su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine potrebno je uskladiti Statut Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Prvenstveno se radi o usklađivanju terminologije s obzirom da više ne postoji ured državne uprave u županiji, već je te poslove preuzelo upravno tijelo županije nadležno za poslove obrazovanja.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek

Prema izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama u Statutu je trebalo izmijeniti i neke odredbe koje se odnose na ravnatelja školske ustanove. Ističemo izmjenu prema kojoj se ravnatelju u postupku razrješenja (zbog razloga prema članku 44. stavku 2. točkama 3. i 4. Zakona o ustanovama) više ne daje mogućnost iznošenja obrane, stoga je navedena obveza Školskog odbora da utvrdi postojanje razloga i činjenica za razrješenje.

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, u obliku u kojem je predložena.

 

 

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek