ZAPISNIK

 

sa 28. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 25.06.2020. (četvrtak).

 

Elektronska sjednica započela je u 10:00 sati, a završila je u 15:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 10:00 do 15:00 sati, svoje očitovanje dostavilo je šest članova Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Matija Kučić,

Vjekoslav Robotić,

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec i

Albert Vučinović

 

Nakon završetka elektronske sjednice svoje očitovanje (suglasnost) dostavila je i Sanja Ciber.

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 27 (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 27. (elektronske) sjednice održane dana 25.06.2020.

        

Ad 2) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

Odluka je dostavljena članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

U Prijedlog Statutarne odluke uvrštena je promjena  naziva OŠ Đurđevac u kojoj naš Područni odjel u Đurđevcu održava nastavu. Sve ostale odredbe Statutarne odluke ostale su nepromijenjene.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, u obliku u kojem je predložena i upućivanja iste Gradu Koprivnici radi davanja prethodne suglasnosti.

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek