ZAPISNIK

 

sa 29. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 21.07.2020. (utorak).

 

Elektronska sjednica započela je u 10:30 sati, a završila je u 17:30 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 28. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić
  3. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu
  4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu

 

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 10:30 do 17:30 sati, svoje očitovanje dostavilo je šest članova Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Matija Kučić,

Vjekoslav Robotić,

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec i

Sanja Ciber

 

Nakon završetka elektronske sjednice svoje očitovanje (suglasnost) dostavio je i Albert Vučinović.

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 28. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 28. (elektronske) sjednice održane dana 25.06.2020.

        

 

Ad 2) Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić

Odluka je dostavljena članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Gradsko vijeće Grada Koprivnice na sjednici održanoj 17.7.2020. donijelo je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama Statuta Škole.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Statutarne odluke o izmjenama Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Statutarna odluka biti će objavljena na oglasnoj ploči Škole 23.7.2020., a stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek

 

Ad 3) Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu

Polugodišnji izvještaj dostavljen je članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu, u obliku u kojem je predložen.

 

 

Ad 4)  Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana dostavljene su članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2020. godinu, u obliku u kojem su predložene.

 

 

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

  

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek