ZAPISNIK

 

sa 30. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 10.09.2020. (četvrtak).

 

Elektronska sjednica započela je u 9:00 sati, a završila je u 14:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 29. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Usvajanje Izvješća o radu škole za školsku godinu 2019./2020.
  3. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih sredstava

 

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 9:00 do 14:00 sati, svoje očitovanje dostavili su svi članovi  Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Matija Kučić,

Vjekoslav Robotić,

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec,

Sanja Ciber i

Albert Vučinović

 

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 29. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 29. (elektronske) sjednice održane dana 21.07.2020.

        

 

Ad 2) Usvajanje Izvješća o radu škole za školsku godinu 2019./2020.

Izvješća je dostavljeno članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Izvješće o radu sadrži podatke o učiteljskom/nastavničkom kadru, prostornim uvjetima, investicijskom održavanju, podatke o učenicima, razrednim odjelima te nastupima i  rezultatima natjecanja u školskoj godini 2019./2020

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Izvješća o radu škole za školsku godinu 2019./2020..

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek

 

 

Ad 3)  Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

Pravilnik je dostavljan članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda.

 

 

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

  

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                         PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                         Zoran Gošek