ZAPISNIK

 

sa 32. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 05.11.2020. (četvrtak).

 

Elektronska sjednica započela je u 10:00 sati, a završila je u 17:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 31. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:

nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu

 nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu

nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

 nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu

nastavnik/ca violine – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

  1. Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić
  2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu, na znanje
  3. Prijedlog Financijskog plana za razdoblje od 2021. – 2023. godinu,na znanje

 

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 10:00 do 17:00 sati, svoje očitovanje dostavili su ovi  članovi Školskog odbora:

Matija Kučić,

Dalibor Grubačević,

Klaudija Jurčec i

Zoran Gošek.

 

Svoje očitovanje nisu dostavili Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber i Albert Vučinović.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 31. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 31. (elektronske) sjednice održane dana 06.10.2020.

 

        

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu, dostavljen je i popis kandidata prijavljenih na natječaj i obrazloženje cjelokupnog natječajnog postupka.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena) pristigla je zamolba od:

Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca. Prijava je pravovremena i potpuna. Kandidatkinja ne ispunjava uvjete natječaja (stručna sprema – nestručno zastupljena nastava).

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku da se procjena odnosno vrednovanje kandidata za navedeno radno mjesto neće provesti.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), pristigla je zamolba od:

Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca. Prijava je pravovremena i potpuna. Kandidatkinja ne ispunjava uvjete natječaja (stručna sprema – nestručno zastupljena nastava).

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku da se procjena odnosno vrednovanje kandidata za navedeno radno mjesto neće provesti.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

Josipa Kapitanića, magistar glazbene pedagogije, iz Virja. Prijava  je pravovremena i potpuna. Kandidat ne ispunjava uvjete natječaja (stručna sprema – nestručno zastupljena nastava).

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku da se procjena odnosno vrednovanje kandidata za navedeno radno mjesto neće provesti.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

 

Denisa Tkalčeca, glazbenik trubač, iz Virja. Prijava je pravovremena i potpuna. Kandidat ne ispunjava uvjete natječaja (stručna sprema – nestručno zastupljena nastava).

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku da se procjena odnosno vrednovanje kandidata za navedeno radno mjesto neće provesti.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, pristigle su zamolbe od:

Matije Kranjčevića, magistar muzičkih umjetnosti – truba, iz ---------. Prijava je pravovremena i potpuna. Kandidat ispunjava uvjete natječaja.

Tomislava Bedenika, magistar muzičkih umjetnosti – truba, iz Petrijanca. Prijava je pravovremena i potpuna. Kandidat ispunjava uvjete natječaja.

 

Matija Kranjčević naknadno je (mail-om) odustao od prijave na natječaj.

 

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. S obzirom da je ostao samo jedan kandidat, testiranje odnosno procjena nije se provela.

 

Za radno mjesto nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, pristigla je zamolba od:

Mirka Tkalčeca, magistar muzike –rogist, iz Koprivnice. Prijava je pravodobna i potpuna. Kandidat ne ispunjava uvjete natječaja (stručna sprema – nestručno zastupljena nastava).

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku da se procjena odnosno vrednovanje kandidata za navedeno radno mjesto neće provesti.

 

Prijava kandidata ---------- je nepravodobna. Dostavljana je 29.10.2020. te kandidat nije imao pravo sudjelovanja u daljnjem postupku.

 

Za radno mjesto nastavnika/ce violine – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), puno radno vrijeme, pristigle su zamolbe od:

Emanuele Jerčić, magistra muzike – violinist, iz -------. Prijava je pravodobna i potpuna. Kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja.

Tadee Filipe Mamić, magistra muzike – violinist, iz ------. Prijava je pravodobna i potpuna. Kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja.

Manuele Pavičić, glazbenik violinist, iz ------. Prijava je pravodobna i potpuna. Kandidatkinja ne udovoljava uvjetima natječaja (stručna sprema – nestručno zastupljena nastava).

Jasmine Bojić, magistra muzike – violinist, iz ------. Prijava je pravodobna i potpuna. Kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Povjerenstvo je utvrdilo da će se provesti usmena procjena odnosno testiranje kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Provjera se sastojala od:

  • postavljanja pitanja članova povjerenstva. Svaki član Povjerenstva postavio je po tri pitanja svakom kandidatu ivrednovao je odgovore kandidata bodovima od 1-5 koji su se na kraju zbrojili.
  • održavanja oglednog nastavnog sata. Svaki član Povjerenstva vrednovao je održani sat bodovima od 1-5.

 

Testiranje se održalo u petak 30.10.2020.

Nakon procjene odnosno testiranja Povjerenstvo je ravnateljici dostavilo Rang listu kandidata prema broju bodova:

-------------- – 52 boda

-------------- – 46 bodova

-------------- – 37 bodova

 

Za radno mjesto nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena) pristigla je zamolba od:

Natalije Sertić, plesač suvremenog plesa, iz Zagreba. Prijava je pravodobna i potpuna. Kandidatkinja ispunjava uvjete natječaja.

Temeljem članka 12. stavka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ravnateljica je na prijedlog Povjerenstva donijela Odluku  da se procjena odnosno vrednovanje kandidata za navedeno radno mjesto neće provesti.

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju sa:

 

Ivančicom Gregurić (glazbenik klavirist, iz Vrbovca) na radnim mjestima:

  • nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do povratka Karle Meštrović na rad, a najdulje do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
  • nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Josipom Kapitanićem, (magistar glazbene pedagogije, iz Virja) na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 

Denisom Tkalčecom (glazbenik trubač, iz Virja) na radnom mjestu nastavnika gitare, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Tomislavom Bedenikom (magistar muzičkih umjetnosti – truba, iz Petrijanca), na radnom mjestu nastavnika trube, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme.

 

Mirkom Tkalčecom (magistar muzike – rogist, iz Koprivnice) na radnom mjestu

nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci, sukladno odredbi članka 107. stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Tadeom Filipom Mamić (magistra muzike - violina, iz Zagreba), na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka Vanje Jerković na rad.

 

Natalijom Sertić (plesač suvremenog plesa, iz Zagreba), na radnom mjestu nastavnice suvremenog plesa, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu.

 

 

Ad 3) Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić

Pravilnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Pravilnikom su detaljnije regulirani i razrađeni postupci jednostavne nabave (u odnosu na dosadašnji Pravilnik).

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić.

 

 

Ad 4)  Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu, na znanje

Ad 5) Prijedlog Financijskog plana za razdoblje od 2021. – 2023. godinu,  na znanje

 

Prijedlozi II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. i Financijskog plana za razdoblje od 2021. - do 2023. godine dostavljeni su članovima Školskog odbora samo na znanje. Školski odbor će ih usvojiti nakon što ih usvoji Gradsko vijeće.

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek