ZAPISNIK

 

sa 33. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić  održane elektronskim putem dana 16.12.2020. (srijeda).

 

Elektronska sjednica započela je u 10:00 sati, a završila je u 17:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 32. (elektronske) sjednice Školskog odbora
  2. Donošenje I. Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./2021.
  3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu
  4. DonošenjeFinancijskog plana i Obrazloženja za razdoblje od 2021. – 2023. godine
  5. Donošenje Odluke osukcesivnom utrošku viška u Financijskom planu Škole iz prethodnog razdoblja

 

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 10:00 do 17:00 sati, svoje očitovanje dostavili su ovi članovi Školskog odbora:

Zoran Gošek,

Matija Kučić,

Sanja Ciber i

Dalibor Grubačević.

 

Svoje očitovanje nisu dostavili Vjekoslav Robotić, Klaudija Jurčec i Albert Vučinović.

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 32. (elektronske) sjednice Školskog odbora

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 32. (elektronske) sjednice održane dana 05.11.2020.

 

 

Ad 2) Donošenje I. Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./2021.

Izmjene Godišnjeg plana i programa dostavljene su članovima Školskog odbora uz Poziv za sjednicu.

Zbog situacije izazvane epidemijom koronavirusa, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2020./2021. Temeljem navedene Odluke Ministarstva, Škola je dužna donijeti Izmjene Godišnjeg plana i programa.

Na I. Izmjene Godišnjeg plana i programa pozitivno mišljenje dalo je i Vijeće roditelja Škole.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju I. Izmjena Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2020./2021.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec – Belošević                                                                         Zoran Gošek

 

Ad 3) Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

  1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i Obrazloženje istih dostavljene su članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.
  2. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 10.12.2020.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu.

 

 

Ad 4) Donošenje Financijskog plana i Obrazloženja za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Financijski plan i Obrazloženje za razdoblje od 2021. do 2023. godine dostavljeno je članovima Školskog odbora uz Poziv za sjednicu.

Financijski plan i Obrazloženje za razdoblje od 2021. do 2023. godine usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici održanoj 10.12.2020.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Financijskog plana i Obrazloženja za razdoblje od 2021. do 2023. godine.

 

 

Ad 5) Donošenje Odluke o sukcesivnom utrošku viška u Financijskom planu Škole iz prethodnog razdoblja

Odluka je dostavljena članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Odluke o sukcesivnom utrošku viška u Financijskom planu Škole iz prethodnog razdoblja.

 

 

Uz zapisnik su priložena i sva pristigla očitovanja.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec – Belošević                                                                         Zoran Gošek