ZAPISNIK

sa 2. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 11.09.2017. (ponedjeljak) s početkom u 13:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec, Saša Lesar

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl, računovođa Vlatka Varović i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Davanje prethodne suglasnost na zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

- nast. klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme

- nast. korepeticije, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

- nast. teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, na određeno vrijeme

- nast. violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. roga, 1 sat redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

- nast. trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. gitare, 20 sati redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. teoretskih glazbenih predmeta u srednjoj školi, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme

- nast. klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

- nast. saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

  1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2017. godine
  2. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa prethodne sjednice dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 28.06.2017.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa:

Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najdulje do 28.10.2017.

Karlom Meštrović na radnim mjestima: nastavnice korepeticije (14 sati redovite nastave tjedno), na određeno vrijeme, najdulje do 28.10.2017. i nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi (8 sati redovite nastave tjedno), na određeno vrijeme, najdulje do 30.10.2017.

Martom Mesarić, na radnom mjestu nastavnice violine, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najdulje do 30.10.2017.

Mirkom Tkalčecom na radnim mjestima:

nastavnika roga, 1 sat redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, najdulje do 30.10.2017.,

nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, najdulje do 28.10.2017.,

nastavnika flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, najdulje do 28.10.2017.

Matijom Kučić, na radnom mjestu nastavnika gitare, 20 sati redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, najdulje do 02.11.2017.

Josipom Kapitanićem,na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najdulje do 02.11.2017.

Ivanom Tomić-Obrdalj, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u srednjoj školi, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najdulje do 05.11.2017.

Leom Šantek, na radnom mjestu nastavnice klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, (rad u dopunskom radu) najdulje do 02.11.2017.

Viktorom Ključarićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, (rad u dopunskom radu) najdulje do 02.11.2017.

Ad 3) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2017. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana škole za prvo polugodište 2017. godine, obrazloženje izvršenja i izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. dostavljeni su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na dostavljeno.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i jednoglasno donose Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za prvo polugodište 2017. godine, u obliku u kojem je predložen.

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 13 sati i 40 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek