ZAPISNIK

Sa 4. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 25.10.2017. (srijeda) s početkom u 19:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Sanja Ciber, Vjekoslav Robotić, Antonio Rumenović, Klaudija Jurčec, Albert Vučinović

ODSUTNI:Saša Lesar – opravdano odsutan

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca gitare, 15 sati redovite nastave tjedno (27 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca gitare, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca korepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta (osnovna glazbena i plesna škola), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u srednjoj školi, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu), na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 1. Razmatranje i donošenje odluke o zamolbama roditelja za oslobađanje od plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta
 2. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 27.09.2017.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa:

 Matijom Kučićem, na radnom mjestu nastavnika gitare, rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu:

- 15 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godine dana od dana završetka stažiranja

- 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu

Josipom Kapitanićem, na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu, ali ne dulje od pet mjeseci

Ivančicom Gregurić, na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Leom Šantek, na radnom mjestu nastavnice klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, (rad u dopunskom radu) do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu

Karlom Meštrović, na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu, ali ne dulje od pet mjeseci i na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Ivanom Tomić – Obrdalj, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u srednjoj školi, na neodređeno vrijeme uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godine dana od dana zasnivanja radnog odnosa

Viktorom Ključerićem, na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno,  rad u Područnim odjelima u  Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, (rad u dopunskom radu) do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu.

Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu, ali ne dulje od pet mjeseci, na radnom mjestu nastavnika roga, 1 sat redovite nastave tjedno,  na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu i

na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu, ali ne dulje od pet mjeseci

Martom Mesarić, na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu,  na određeno vrijeme, do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje na radnom mjestu

Ad3) Razmatranje i donošenje Odluke o zamolbama roditelja za oslobađanje od plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta

Ravnateljica govori da je pristigla samo jedna zamolba za oslobađanje plaćanja participacije u školskoj godini 2017./2018. i to za učenicu - razreda osnovne glazbene škole, nastavni predmet -, -

Uvjeti za oslobađanje participacije regulirani su Pravilnikom o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

Tajnica čita zamolbu.

Školski odbora razmotrio je zamolbu i utvrdio sljedeće:

 • uz obrazloženi zahtjev za oslobađanje priloženi su svi potrebni dokumenti temeljem članka 8. Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole
 • učenica - ne udovoljava uvjetima za oslobađanje plaćanja participacije određenima člankom 6. navedenog Pravilnika, jer obitelj po članu zajedničkog kućanstva ima prosjek primanja -
 • iznimno, temeljem članka 8. Pravilnika, Školski odbor može donijeti odluku o oslobađanju od plaćanja participacije i u drugim slučajevima
 • iz priložene zamolbe i dokumentacije utvrđeno je da je -

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek

Temeljem utvrđenog, a u skladu sa člankom 8. stavkom 4. Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta za učenike Umjetničke škole Fortunat Pintarić Školski odbor donio je:

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku da se učenicu - oslobađa plaćanja participacije u školskoj godini 2017./2018.

Ad 4) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 20:00 sati.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                            Zoran Gošek