ZAPISNIK

sa 7. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane dana 25.01.2018. (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Sanja Ciber, Saša Lesar, Antonio Rumenović, Albert Vučinović, Klaudija Jurčec

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Predsjednik Školskog odbora pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

Predloženi DNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
  • nast. violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme
  1. Razno

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjednik Školskog odbora pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane dana 27.12.2017.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa

Ravnateljica govori da je nastavnik violine (zamjena za Vanju Jerković), Lovro Matošević podnio zahtjev za sporazumni raskid radnog odnosa sa danom 14.01.2018.

Ravnateljica je sklopila ugovor o radu s danom 15.01.2018., prema zakonskoj odredbi do 15 dana sa Sonjom Jugo, prof. viole i traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Sonjom Jugo, na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najdulje do 15.03.2018.

Ravnateljica napominje da je natječaj za navedeno radno mjesto, kao i za radna mjesta za koja je Škola dobila suglasnost Ministarstva, raspisan je i traje do 02.02.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Sonjom Jugo, na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, najdulje do 15.03.2018.

Ad 3) Razno

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 10 sati i 20 minuta.

ZAPISNIČAR:                                                                                            PREDSJEDNIK ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                             Zoran Gošek