ZAPISNIK

sa 8. sjednice Školskog odbora održane dana 12.02.2018. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati u prostorima Škole.

PRISUTNI:Saša Lesar, Sanja Ciber, Klaudija Jurčec, Antonio Rumenović

ODSUTNI:Zoran Gošek, Vjekoslav Robotić, Albert Vučinović – opravdano odsutni

Sjednici prisustvuje i ravnateljica Ariana Šandl i tajnica Željka Treščec-Belošević koja vodi zapisnik.

Sjednicu vodi zamjenik predsjednika Školskog odbora Antonio Rumenović (u daljnjem tekstu: predsjedavatelj).

Predsjedavatelj sjednice pozdravlja sve prisutne, konstatira da postoji kvorum za donošenje odluka i pita da li se svi slažu sa predloženim dnevnim redom.

PredloženiDNEVNI REDjednoglasno je prihvaćen i glasi:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2018.
 • 1 nastavnik/cakorepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme, do 31.08.2018.
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta (osnovna glazbena i plesna škola),8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović

 1. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2018./2019.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Završnog računa za 2017. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata
 3. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora

Predsjedavatelj sjednice pita ima li tko primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice održane 25.01.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora nisu imali primjedbe i zapisnik je jednoglasno usvojen.

 

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Ravnateljica govori da je natječaj za radna mjesta objavljen je 25. siječnja 2018. godine na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i web stranici Škole.

Rok za prijavu kandidata bio je 02. veljače 2018.

Za radno mjesto nast. klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,  rad u PO Virje i Đurđevac pristigla je zamolba od:

 • Josipa Kapitanića, glazbenik teoretičar, iz Virja

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Josipom Kapitanićem na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nast. klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

 • Ivančice Gregurić, glazbenik klavirist, iz Vrbovca

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić na radnom mjestu nastavnice klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (nestručno zastupljena nastava).

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Ivančicom Gregurić na radnom mjestu nastavnice klavira,  puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nast. klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

 • Lee Šantek, prof. klavira, iz Varaždina, javlja se na rad u dopunskom radu jer je zaposlena na puno radno vrijeme u Glazbenoj školi u Varaždinu

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Leom Šantek  na radnom mjestu nastavnice klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, rad u dopunskom radu temeljem članka 61. St.3. Zakona o radu, na određeno vrijeme, do 15.06.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Leom Šantek na radnom mjestu nastavnice klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, rad u dopunskom radu temeljem članka 61. st.3. Zakona o radu, na određeno vrijeme, do 15.06.2018.

Za radno mjesto nast. korepeticije, 14 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme,  pristigla je zamolba od:

 • Karle Meštrović, magistra glazbene pedagogije, iz Koprivnice

Ravnateljica traži prethodnu  suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu nastavnice korepeticije, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava).

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu nastavnice korepeticije, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Za radno mjesto nast. saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme,  rad u PO Virje i Đurđevac pristigla je zamolba od:

 • Viktora Ključarića, prof. saksofona, iz Bjelovara – javio se na rad u dopunskom radu, s obzirom da je zaposlen na puno radno vrijeme u Glazbenoj školi u Bjelovaru
 • Andrije Kovačevića, magistar muzike – saksofonist, iz Zagreba

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u svojstvu pripravnika.

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Andrijom Kovačevićem na radnom mjestu nastavnika saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od šest mjeseci, u svojstvu pripravnika.

 

 

Za radno mjesto nast. flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme , rad u PO Virje i Đurđevac pristigle su zamolbe od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice 
 • Tihane Frančić, diplomirani muzički umjetnik – flautista, iz Zagreba

Ravnateljica govori da je Tihana Frančić diplomirala u Bosni i Hercegovini te da do trenutka dobivanja Rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne kvalifikacije sukladno odredbama Zakona o reguliranim profesijama, smatra se nestručno zastupljenom nastavom.

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava)

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nast. roga, 1 sat redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice
 • Ivana Oškera, magistar muzike – rogist, iz Rovišća

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika roga, 1 sat redovite nastave tjedno,  na određeno vrijeme, do 31.08.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika roga, 1 sat redovite nastave tjedno,  na određeno vrijeme, do 31.08.2018.

 

Za radno mjesto nast. trube, 4 sata redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme,  rad u PO Virje i Đurđevac pristigla je zamolba od:

 • Mirka Tkalčeca, magistar muzike – rogist, iz Koprivnice 

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom, na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (nestručno zastupljena nastava)

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Mirkom Tkalčecom na radnom mjestu nastavnika trube, 4 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja u roku od pet mjeseci sukladno odredbi članka 107. stavka 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Za radno mjesto nast. violine, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme,  rad u PO Virje i Đurđevac, pristigle su zamolbe od:

 • Marte Konecki, magistra muzike – violinist, iz Varaždina
 • Danijela Rušeca, magistar muzike – violist, iz Varaždina
 • Višnje Sekula, magistra muzike – violinist, iz Zagreba

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Martom Konecki, na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Martom Konecki, na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme.

Za radno mjesto nast. violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), pristigle su zamolbe od:

 • Sonje Jugo, magistra muzike – violist, iz Zagreba
 • Danijela Rušeca, magistar muzike – violist, iz Varaždina

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Sonjom Jugo na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka Vanje Jerković na rad, a najdulje do 30.06.2018.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Sonjom Jugo na radnom mjestu nastavnice violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do povratka Vanje Jerković na rad, a najdulje do 30.06.2018.

Za radno mjesto nast. teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i  plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, pristigle su zamolba od:

 • Karle Meštrović, magistra glazbene pedagogije, iz Koprivnice
 • Nensi Borozan, prof. teorijskih glazbenih predmeta, iz Podgore

Ravnateljica traži prethodnu suglasnost Školskog odbora na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa sa Karlom Meštrović, na radnom mjestu nastavnice teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme.

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović

Ravnateljica napominje da je Škola dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja i za radna mjesta za koja nije raspisan natječaj, jer prema članku 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi radni odnos  može se zasnovati i bez natječaja do punog radnog vremena s radnikom koji u školskoj ustanovi ima zasnovan radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme.

Temeljem navedenog članka sklopljeni su ugovori o radu bez natječaja sa:

Tihomirom Cvrtilom, na radnom mjestu nastavnika klarineta, 16 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme,

Dinom Jakšićem, na radnom mjestu nastavnika trombona, 12 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme,

Olgom Vilić, na radnom mjestu nastavnice suvremenog plesa, 11 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme,

Elvisom Međeralom, na radnom mjestu nastavnika solfeggia, 13 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme i 2 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme (do 31.08.2018.),

Matijom Kučićem, na radnom mjestu nastavnika gitare, 2 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme (do 31.08.2018.),

Josipom Lončar, na radnom mjestu nastavnice solo pjevanja, 4 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme (do 31.08.2018.),

Teom Petak, na radnom mjestu nastavnice flaute, 4 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme (do 31.08.2018.)

Ad 3) Donošenje Odluke o iznosu participacije  roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2018./2019.

Prijedlog Odluke o iznosu participacije dostavljen je članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da prema  članku 24. Zakona o umjetničkom obrazovanju, Školski odbor uz suglasnost Osnivača donosi Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za svaku godinu obrazovanja i objavljuje je u javnom natječaju za upis polaznika u prvi razred te napominje da se iznos participacije, naknade za korištenje instrumenta i uvjeti plaćanja nisu mijenjali u odnosu na tekuću godinu. 

Ravnateljica napominje da je dodan članak da Školski odbor može, temeljem Pravilnika o oslobađanju plaćanja participacije i naknade za korištenje školskog instrumenta, a na temelju zamolbe roditelja/skrbnika donijeti odluku o oslobađanju obveze plaćanja participacije i /ili naknade za korištenje školskog instrumenta za tekuću školsku godinu.

Članak koji je određivao da ukoliko u tijeku školske godine dođe do ispisivanja učenika, roditelj/skrbnik učenika dužan je podmiriti preostali iznos participacije do punog iznosa, promijenjen je na način da ukoliko dođe do ispisa roditelji/skrbnici učenika dužni su podmiriti pripadajući iznos participacije u cijelosti za mjesec u kojem je ispis izvršen.

Ravnateljica navodi da se dosadašnja odredba nije pokazala učinkovita u smislu smanjenja ispisa iz škole te da je samo stvaralo probleme kod naplate participacije. Članovi Školskog odbora jednoglasno su se složili da se roditelje/skrbnike učenika obaveže podmiriti pripadajući iznos u cijelosti za mjesec u kojem je ispis izvršen.

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2018./2019., u obliku u kojem je predložena i upućivanja iste Gradu osnivaču radi davanja suglasnosti.

Ad 4) Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Završnog računa za 2017. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata

Financijski izvještaj za 2017. godinu te bilješke uz isti, obrazloženje izvršenja Financijskog plana, Završni račun  i Odluka o raspodjeli rezultata dostavljeni su članovima Školskog odbora u materijalima za sjednicu.

Ravnateljica govori da je Financijski izvještaj sa svim obrascima predan u Finu, Državnu reviziju, Ministarstvo i Grad Koprivnicu.

Objašnjava da je u 2017. godini ostvareno ukupno viška financijskih sredstava u iznosu od 217.015,00 kn, što zajedno sa prenesenim viškom iznosi 960.601,00 kn.

Odlukom o raspodjeli rezultata predviđeno je da se dio viška u iznosu od 155.000,00 kn rasporedi za korištenje u 2018. godini, a preostali dio će se sačuvati za sufinanciranje buduće dogradnje Škole.

ZAKLJUČAK:Članovi Školskog odbora jednoglasno donose Odluku o usvajanju Završnog računa Škole za 2017. godinu, u obliku u kojem je predložen i Odluke o raspodjeli rezultata, u obliku u kojem je predložena.

Ad 5) Razno

Ravnateljica je upoznala članove Školskog odbora sa svakodnevnom problematikom korištenja dvorane „Branimir“ u kojoj se odvija nastava suvremenog plesa i sa mogućnošću ukidanja Područnog odjela u Đurđevcu iz razloga što Grad Đurđevac želi otvoriti samostalnu glazbenu školu.

Članovi Školskog odbora nisu imali dodatnih pitanja i sjednica je završila u 19:00 sati.

ZAPISNIČAR:                                                                   ZAMJENIK PREDSJEDNIKA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                    Antonio Rumenović