Danas je sati.

GALERIJA

Razgledajte našu fotogaleriju

POZIV ZA ŠKOLSKI ODBOR - 13. sjednica

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/7

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 23.11.2018.

 

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 13. sjednicu Školskog odbora za 26.11.2018. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Škole za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu
 4. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole

                                      

                                                                                                                                                                                      

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/7

URBROJ: 2137-83-18-01/1

Koprivnica, 23.11.2018.

 

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 13. sjednicu Školskog odbora za 26.11.2018. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje Financijskog plana Škole za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2018. godinu
 4. Razno

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                            

Dostaviti: 

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole

                                      

                                                                                                                                                                                      

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE