3. Međunarodno gitarističko natjecanje Ida Presti, Samobor 11.03.2022

3. Međunarodno gitarističko natjecanje Ida Presti, Samobor 11.03.2022

Dora Fucak, 2. kategorija, 2. nagrada

David Pavlović, 3. kategorija, 3. nagrada

Mentor: Matija Kučić