Danas je sati.

GALERIJA

Razgledajte našu fotogaleriju

ZAPISNIK 20. veljače 2022. (9. elektronska sjednica ŠO)

ZAPISNIK

 

sa 9. sjednice Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić održane elektronskim putem dana 09.02.2022.g. (srijeda).

 

Elektronska sjenica započela je u 10:00 sati, a završila je u 18:00 sati.

 

Poziv za elektronsku sjednicu upućen je svim članovima Školskog odbora.

 

 

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora
  2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju
  3. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za 2021. godinu
  4. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

 

 

U vrijeme održavanja elektronske sjednice od 10:00 do 18:00 sati svoje očitovanje dostavili su svi članovi Školskog odbora: Jelena Košutić, Laura Malovac, Filip Klauček, Martina Glavica, Nataša Tetec, Sanja Ciber i Vjekoslav Robotić.

 

 

Ad 1) Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Školskog odbora

 

Zapisnik je dostavljen članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o usvajanju Zapisnika sa 8. sjednice održane elektronskim putem dana 10.01.2022.g.

 

 

Ad 2) Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju

Obrazloženje je dostavljeno članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa  po raspisanom natječaju sa:

Davidom Rožmarićem (magistar glazbene pedagogije, iz ------) na radnim mjestima:

  • nastavnika teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na određeno vrijeme, do povratka ----------- na rad,
  • nastavnika solfeggia, 7 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na određeno vrijeme, do povratka ------------ na rad.

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                          PREDSJEDNICA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                          Jelena Košutić

 

Ivančicom Gregurić (glazbenik klavirist, iz -------) na radnom mjestu nastavnice korepeticije u plesnoj školi, 14 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na određeno vrijeme, do 30.06.2022.

 

Anett Glavak (glazbenik pjevač, iz ------) na radnom mjestu nastavnika klavira i korepeticije, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do 30.06.2022.

 

Denisom Tkalčecom (glazbenik trubač, iz -----) na radnom mjestu nastavnika gitare, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, do 30.06.2022.

 

Natalijom Sertić (plesač suvremenog plesa, iz -------), na radnom mjestu nastavnice suvremenog plesa, 8 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita u zakonskom roku.

 

Hannah Pavlić (magistra muzikologije, iz --------), na radnim mjestima:

  • nastavnice povijesti glazbe, 8 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na neodređeno vrijeme, uz uvjet polaganja stručnog ispita u roku od godine dana od dana isteka pripravničkog staža,
  • nastavnice korepeticije, 11 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na određeno vrijeme, do 30.06.2022.

 

Nevenom Boltekom (student 5. godine klavira na Muzičkoj akademiji, iz -----) na radnom mjestu nastavnika klavira, 11 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na određeno vrijeme, do 30.06.2022.

 

Lovrom Lučićem (magistar muzike – klarinetist, iz -------), na radnom mjestu nastavnika klarineta, 6 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada, rad u Područnom odjelu u Virju, na neodređeno vrijeme.

 

Mariom Babićem (magistar muzike – gitarist, iz -------), na radnom mjestu nastavnika gitare, 6 sati neposrednog odgojno obrazovnog rada tjedno, na određeno vrijeme, do 30.06.2022. (rad u dopunskom radu temeljem članka 61. stavka 3. Zakona o radu).

 

 

Ad 3) Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za 2021. godinu

 

Godišnji izvještaj dostavljen je članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

 

 

 

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                          PREDSJEDNICA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                          Jelena Košutić

 

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za 2021. godinu.

 

 

Ad 4) Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja dostavljena je članovima Školskog odbora uz Poziv za elektronsku sjednicu.

 

Članovi Školskog odbora jednoglasno su se očitovali o donošenju Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

 

  

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                          PREDSJEDNICA ŠO:

Željka Treščec-Belošević                                                                          Jelena Košutić

 

 

 

 

 

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE