REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/18-01/1

URBROJ: 2137-83-18-01/1

 

Koprivnica, 22.01.2018.

 

 

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 7. sjednicu Školskog odbora za 25.01.2018. (četvrtak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

 

 

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
 • violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme
 1. Razno

 

 

 

 

     

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Saša Lesar
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

 

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole