REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/19-01/6

URBROJ: 2137-83-19-01/1

 

Koprivnica, 01.10.2019.

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 21. sjednicu Školskog odbora za 03.10.2019. (četvrtak) s početkom u 19:00 sati u prostorijama Škole.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2019./2020.
 3. Razmatranje i donošenje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.
 4. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnom odjelu u Đurđevcu, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca gitare, 20 sati redovite nastave tjedno (36 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca gitare, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog

     vremena), na određeno vrijeme (do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva                                                                                           znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)

 • 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme(do završetka natječajnog postupka po dobivenoj suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja za zapošljavanje)
 • 1 spremač/ica, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)
 1. Razno

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek          

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole