REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/1

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 10.01.2020.

 

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 23. sjednicu Školskog odbora za 13.01.2020. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati u prostorijama Škole.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i donošenje I. Dopuna Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2019./2020.
 3. Razno

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek        

                                               

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole