REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/3

URBROJ: 2137-83-20-01/1

Koprivnica, 09.03.2020.

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić,  sazivam 25. sjednicu Školskog odbora za 12.03.2020. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati u prostorijama Škole.

 

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca roga – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju
 • nastavnik/ca saksofona – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 7,66 sati redovite nastave tjedno (14 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 1. Razmatranje i donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika zaobrazovanje učenika u  umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2020./2021.
 2. Razmatranje i donošenje Pravilnika o zaštiti na radu
 3. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu
 4. Razno

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: Zoran Gošek

                                              

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole