REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/4

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 02.04.2020.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 26.  (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za 02.04.2020. (četvrtak).

Elektronska sjednica započinje u 11:00 sati, a završava u 19:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

  1. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2019./2020.

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa predloženom Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije.

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

        

 

 

 

                                                

Dostaviti:

  1. Zoran Gošek
  2. Vjekoslav Robotić
  3. Sanja Ciber
  4. Dalibor Grubačević
  5. Albert Vučinović
  6. Klaudija Jurčec
  7. Matija Kučić

O tome obavijest:

  1. Ravnateljica Ariana Šandl