REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/9

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 06.10.2020.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 31.  (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za utorak 06.10.2020.

Elektronska sjednica započinje u 11:00 sati, a završava u 17:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 30. (elektronske) sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2020./2021.
 3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole za školsku godinu 2020./2021.
 4. Donošenje Dopuna Poslovnika o radu školskih vijeća
 5. Donošenje Odluke o imenovanju radnika ovlaštenih za ovjeru elektroničkih knjigovodstvenih isprava u aplikaciji „Kolanje računa“

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom, Školskim kurikulumom i Godišnjim planom i programom za školsku godinu 2020./2021., Dopunama Poslovnika o radu školskih vijeća i Odlukom o imenovanju radnika ovlaštenih za ovjeru elektroničkih knjigovodstvenih isprava.

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

 

 

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl