REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/20-01/10

URBROJ: 2137-83-20-01/1

 

Koprivnica, 05.11.2020.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 32. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za četvrtak 05.11.2020.

 

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 17:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 31. (elektronske) sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:

nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu

 nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,  puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu

nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

 nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu

nastavnik/ca violine – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

 1. Donošenje Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu, na znanje
 3. Prijedlog Financijskog plana za razdoblje od 2021. – 2023. godinu, na znanje

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom, Pravilnikom te dajete li prethodnu suglasnost na zasnivanje radnog odnosa sa kandidatima po natječaju (prema Odluci u privitku).

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

         

 

 

 

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl