REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/2

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 25.01.2021.

 

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 35. sjednicu Školskog odbora za srijedu, 27.01.2021. s početkom u 17:30 sati.

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 34. (elektronske) sjednice Školskog odbora
 2. Otvaranje i razmatranje pristiglih prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja/ice te utvrđivanje liste kandidata
 3. Razno

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek, dipl.ing

        

 

 

 

 

 

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl