REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/3

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 03.02.2021.

 

 

Temeljem članka 42. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 36. sjednicu Školskog odbora za petak, 05.02.2021.g.  s početkom u 12:00 sati, u prostorima Umjetničke škole Fortunat Pintarić.

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Školskog odbora
 2. Predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje – za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole
 3. Provođenje javnog glasovanja za imenovanje ravnatelja/ice škole
 4. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja/ice škole
 5. Razno

 

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek, dipl.ing

        

                                                 

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ariana Šandl