REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/5

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 18.03.2021.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 38. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za četvrtak, 18.03.2021.g.

 

 

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 17:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Odluke o mirovanju ugovora o radu zbog imenovanja za ravnateljicu škole
 3. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:
 • nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca klavira i korepeticije – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca gitare – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca solfeggia – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 7 sati redovite nastave tjedno (13 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca trube – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca violine – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme (zamjena), puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
 • nastavnik/ca suvremenog plesa – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca povijesti glazbe – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena)
 • nastavnik/ca klavira – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

 

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom i Odlukom o mirovanju ugovora o radu za ravnateljicu te dajete li prethodnu suglasnost na zasnivanje radnog odnosa po natječaju.

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek, dipl.ing.

        

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ariana Šandl