REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/4

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 23.02.2021.

 

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 37. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za utorak, 23.02.2021.

 

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 17:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda
 3. Donošenje odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima škole u školskoj godini 2021./2022.
 4. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole za 2020. g.
 5. Donošenje II. preraspodjela sredstava financijskog plana Škole za 2020. g.
 6. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. g.

 

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa zapisnikom te dajete li suglasnost na Pravilnik, Odluku o participaciji, Godišnji izvještaj , II. preraspodjelu sredstava i Odluku o raspodjeli rezultata.

 

 

 

 PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek, dipl.ing

        

 

                                                

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Dalibor Grubačević
 5. Albert Vučinović
 6. Klaudija Jurčec
 7. Matija Kučić

O tome obavijest:

 1. Ariana Šandl