REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/6

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 12.04.2021.

 

 

Temeljem članka 36. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam konstituirajuću sjednicu Školskog odbora za srijedu, 14.04.2021.g. s početkom u 18:00 sati u prostorima Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Svilarska 12, Koprivnica.

 

 

 

Dnevni red:

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 2. Verificiranje mandata članova Školskog odbora
 3. Izbor predsjednika i zamjenika Školskog odbora
 4. Razno

 

 

 

 

 RAVNATELJICA:

Ariana Šandl

 

 

 

 

        

                                                

Dostaviti:

 1. Nataša Tetec
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Martina Glavica
 5. Laura Malovac
 6. Jelena Košutić
 7. Filip Klauček