REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/21-01/7

URBROJ: 2137-83-21-01/1

 

Koprivnica, 31.08.2021.

 

 

Temeljem članka 44. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 2. (elektronsku) sjednicu Školskog odbora za utorak, 31.08.2021.g.

 

 

Elektronska sjednica započinje u 10:00 sati, a završava u 15:00 sati.

 

 

U navedenom vremenu članovi Školskog odbora očituju se elektronskim putem.

 

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Školskog odbora
 2. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za 2021. g.
 3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Škole za 2021. g.
 4. Donošenje Pravilnika o načinu provođenja aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje

 

 

Molim vas da se očitujete u gore navedenom vremenu jeste li suglasni sa Zapisnikom, Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana, I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana i Pravilnikom.

 

 

 PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:

Jelena Košutić, prof.

        

                                                

Dostaviti:

 1. Jelena Košutić
 2. Laura Malovac
 3. Filip Klauček
 4. Martina Glavica
 5. Nataša Tetec
 6. Vjekoslav Robotić
 7. Sanja Ciber

O tome obavijest:

 1. Ariana Šandl