REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/2

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 01.02.2016.

Temeljem članka 43. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 43. sjednicu Školskog odbora za 03.02.2016. (srijeda) s početkom u 17:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
  2. Razmatranje prijava kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja i utvrđivanje jesu li prijave pravodobne i ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete za ravnatelja
  3. Razno

                                   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

 Dostaviti:

  1. Antonio Rumenović
  2. Dino Jakšić
  3. Albin Samaržija
  4. Zoran Gošek
  5. Sanja Ciber
  6. Vjekoslav Robotić

O tome obavijest:

  1. Oglasna ploča Škole