REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/4

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 11.02.2016.

Temeljem članka 43. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 45. sjednicu Školskog odbora za 15.02.2016. (ponedjeljak) s početkom u 17:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Školskog odbora održane dana 03.02.2016.
 2. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Školskog odbora održane dana 08.02.2016.
 3. Izbor ravnatelja između kandidata prijavljenih na natječaj za ravnatelja, za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete
 4. Razno

                                   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti:

 1. Antonio Rumenović
 2. Dino Jakšić
 3. Albin Samaržija
 4. Zoran Gošek
 5. Sanja Ciber
 6. Vjekoslav Robotić
 7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

 1. Oglasna ploča Škole