REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/6

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 07.03.2016.

Temeljem članka 43. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 47. sjednicu Školskog odbora za 09.03.2016. (srijeda) s početkom u 18:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Školskog odbora održane dana 15.02.2016.
 2. Usvajanje zapisnika sa 46. sjednice Školskog odbora održane dana 18.02.2016.
 3. Donošenje Odluke o imenovanju ravnatelja Škole
 4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Statuta Škole
 5. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2016./2017.
 6. Razno

                                   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti:

 1. Antonio Rumenović
 2. Dino Jakšić
 3. Albin Samaržija
 4. Zoran Gošek
 5. Sanja Ciber
 6. Vjekoslav Robotić
 7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

 1. Oglasna ploča Škole