REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/8

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 27.04.2016.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 49. sjednicu Školskog odbora za 02.05.2016. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:

-        1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, 20 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

-        1 nastavnik/ca trombona, 10 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme

-        1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, rad u Područnom odjelu u Virju i Đurđevcu

-        1 nastavnik/ca trube, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

-        1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

-        1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, rad u Područnom odjelu u Virju i Đurđevcu

-        1 nastavnik/ca flaute, 18 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme

-        1 nastavnik/ca gitare, 2 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme, rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Đurđevcu

-        1 nastavnik/ca gitare, 15 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme, rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Đurđevcu

-        1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

-        1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme, zamjena za porodiljni

-        1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

 1. Razmatranje i odlučivanje o molbi za otpis dugovanja za učenika Leona Marića (ispisan 26.10.2015.)
 2. Razno

                                   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti:

 1. Antonio Rumenović
 2. Dino Jakšić
 3. Albin Samaržija
 4. Zoran Gošek
 5. Sanja Ciber
 6. Vjekoslav Robotić
 7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole