REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/10

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 26.09.2016.

 Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 51. sjednicu Školskog odbora za 29.09.2016. (četvrtak) s početkom u 19:00 satiu prostorijama Škole.

 Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2015./2016.

3. Razmatranje i usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2016./2017.

4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2016./2017.

5. Razmatranje i donošenje odluke o zamolbama roditelja za oslobađanje od plaćanja participacije i naknade za korištenje školskih instrumenata

6. Razno

                                    

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti:

1. Antonio Rumenović

2. Dino Jakšić

3. Albin Samaržija

4. Zoran Gošek

5. Sanja Ciber

6. Vjekoslav Robotić

7. Biserka Horvat

 

O tome obavijest:

1. Ravnateljica Ariana Šandl

2. Oglasna ploča Škole