REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/12

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 24.10.2016.

Temeljem članka 47. StatutaUmjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 53. sjednicu Školskog odbora za 26.10.2016. (srijeda)s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:

 • 1 nastavnik/ca gitare, 15 sati redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/cagitare, 5 sati redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)
 • 1 nastavnik/ca klavirai korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, 15 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 7 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca solfeggia, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena)
 • 1 nastavnik/ca solfeggia, 13 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca solfeggia u srednjoj glazbenoj školi, 2 sata redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 18 sati redovite nastave tjedno, na neodređeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
 • 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

3. Razno

                                    

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti: 

1. Antonio Rumenović

2. Dino Jakšić

3. Albin Samaržija

4. Zoran Gošek

5. Sanja Ciber

6. Vjekoslav Robotić

7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

1. Ravnateljica Ariana Šandl

2. Oglasna ploča Škole