REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/16-01/13

URBROJ: 2137-83-16-01/1

Koprivnica, 19.12.2016.

 

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 54. sjednicu Školskog odbora za 22.12.2016. (četvrtak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Godišnjeg plana i programa rada Škole za školsku godinu 2016./2017.

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2017. godine

5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu

6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju obrazloženja Financijskog plana za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

7. Razno

                                    

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti: 

1. Antonio Rumenović

2. Dino Jakšić

3. Albin Samaržija

4. Zoran Gošek

5. Sanja Ciber

6. Vjekoslav Robotić

7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

1. Ravnateljica Ariana Šandl

2. Oglasna ploča Škole