REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/1

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 03.02.2017.

 

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 55. sjednicu Školskog odbora za 06.02.2017. (ponedjeljak) s početkom u 12:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

- nast. violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Završnog računa za 2016. godinu i Odluke o raspodjeli rezultata

4. Razno

                                    

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti: 

1. Antonio Rumenović

2. Dino Jakšić

3. Albin Samaržija

4. Zoran Gošek

5. Sanja Ciber

6. Vjekoslav Robotić

7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

1. Ravnateljica Ariana Šandl

2. Oglasna ploča Škole