REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/2

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 09.02.2017.

 

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 56. sjednicu Školskog odbora za 13.02.2017. (ponedjeljak) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Razmatranje prijedloga Statutarne odluke i donošenje Zaključka o utvrđivanju  prijedloga Statutarne odluke o izmjenama Statuta

3. Razno

                                    

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti: 

1. Antonio Rumenović

2. Dino Jakšić

3. Albin Samaržija

4. Zoran Gošek

5. Sanja Ciber

6. Vjekoslav Robotić

7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

1. Ravnateljica Ariana Šandl

2. Oglasna ploča Škole