REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/4

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 22.03.2017.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 58. sjednicu Školskog odbora za 27.03.2017. (ponedjeljak) s početkom u 19:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa po raspisanom natječaju za radna mjesta:

-       1 nastavnik/ca gitare, 15 sati redovite nastave tjedno (27 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca gitare, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena)

-       1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, 15 sati redovite nastave tjedno (27 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 7 sati redovite nastave tjedno (13 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu), na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca solfeggia, 13 sati redovite nastave tjedno (23 sata ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca solfeggia u srednjoj glazbenoj školi, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca klavira, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

-       1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme (zamjena)

-       1 nastavnik/ca talijanskog jezika, 2 sata redovite nastave tjedno (4 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme (zamjena)

 1. Donošenje Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Škole u školskoj godini 2017./2018.
 2. Razno

             

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti:

 1. Antonio Rumenović
 2. Dino Jakšić
 3. Albin Samaržija
 4. Zoran Gošek
 5. Sanja Ciber
 6. Vjekoslav Robotić
 7. Biserka Horvat

 

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole