REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/3

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 10.03.2017.

 

Temeljem članka 47. StatutaUmjetničke škole Fortunat Pintarić, sazivam 57. sjednicu Školskog odbora za 14.03.2017. (utorak)s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora 

2. Davanje prethodne suglasnosti na zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

   - nast. klavira, 10 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

3. Razno

                                    

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA: 

Zoran Gošek

                                                                                 

Dostaviti: 

  1. 1. Antonio Rumenović
  2. 2. Dino Jakšić
  3. 3. Albin Samaržija
  4. 4. Zoran Gošek
  5. 5. Sanja Ciber
  6. 6. Vjekoslav Robotić
  7. 7. Biserka Horvat

O tome obavijest:

  1. 1. Ravnateljica Ariana Šandl
  2. 2. Oglasna ploča Škole