REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/7

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 07.09.2017.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 2. sjednicu Školskog odbora za 11.09.2017. (ponedjeljak) s početkom u 13:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Davanje prethodne suglasnost na zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta:

- nast. klavira, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme

- nast. korepeticije, 14 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

- nast. teoretskih glazbenih predmeta u osnovnoj glazbenoj i plesnoj školi, na određeno vrijeme

- nast. violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. roga, 1 sat redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

- nast. trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. flaute, 11 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. gitare, 20 sati redovite nastave tjedno, rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

- nast. teoretskih glazbenih predmeta u srednjoj školi, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme

- nast. klavira, 5 sati redovite nastave tjedno, na određeno vrijeme

- nast. saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za prvo polugodište 2017. godine
 2. Razno

        

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                               

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Saša Lesar
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole