REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/8

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 25.09.2017.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 3. sjednicu Školskog odbora za 27.09.2017. (srijeda) s početkom u 18:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu za školsku godinu 2016./2017.
 3. Razmatranje i usvajanje Školskog kurikuluma za školsku godinu 2017./2018.
 4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2017./2018.
 5. Razno

        

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                               

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Saša Lesar
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Oglasna ploča Škole