REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 003-06/17-01/11

URBROJ: 2137-83-17-01/1

Koprivnica, 22.12.2017.

Temeljem članka 47. Statuta Umjetničke škole Fortunat Pintarić, Statutarne odluke o izmjenama Statuta, sazivam 6. sjednicu Školskog odbora za 27.12.2017. (srijeda) s početkom u 10:00 satiu prostorijama Škole.

Za sjednicu predlažem slijedeći Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Školskog odbora
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za 2018. godinu
 4. Razno

     

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Zoran Gošek

                                                                               

Dostaviti:

 1. Zoran Gošek
 2. Vjekoslav Robotić
 3. Sanja Ciber
 4. Saša Lesar
 5. Antonio Rumenović
 6. Albert Vučinović
 7. Klaudija Jurčec

O tome obavijest:

 1. Ravnateljica Ariana Šandl
 2. Računovođa Vlatka Varović
 3. Oglasna ploča Škole